Biografie

Jos Vanoverberghe

Houtsculpturen

Biografie

Beeldhouwer Jos Vanoverberghe, geboren in Avelgem, in het Zuiden van West-Vlaanderen,
op 2 december 1957, kreeg als zoon van een meubelmaker het virus van sculpteren en
beeldhouwen vroeg te pakken.
 


 

Op zijn twaalfde begon Jos Vanoverberghe in zijn vaders atelier al met koppen in hout te
 kappen die toen al een behoorlijk niveau haalden. Daar hij ook in het algemeen geïnteresseerd
 was in het werken met hout volgde hij in Kortrijk de technische afdeling houtbewerking wat hij
 als beroep nog altijd uitoefent. Na de technische afdeling houtbewerking werkte hij als leraar houtbewerking en als afdelingsverantwoordelijke van een schrijnwerkerij.

 

Op zijn zestiende raadde Michiel Leenknecht, bekend glazenier 
en directeur van de academie van Oudenaarde, Jos aan om studies te volgen aan de academie,
 wat Vanoverberghe ook deed. Na enkele jaren op non-actief startte hij zijn artistieke loopbaan
 op zijn vijfendertigste, dit met een eerste tentoonstelling in 1995 in de “Priesterage” te Zwevegem.
 


 

Bij Jos Vanoverberghe geniet de menselijke figuur de absolute voorkeur. Als beeldhouwer tracht
 hij de gevoelens van liefde, verdriet, leven en dood weer te geven in zijn beelden, tevens probeert hij
 ook een diepe spirituele dimensie en zelfs religiositeit in zijn werken te steken.
 Zijn werken zijn niet éénduidig en daarom moeilijk onder een bepaalde kunststroming onder te
 brengen. Wel laat hij zich bewust beïnvloeden door moderne als klassieke werken die aansluiten
bij zijn temperament.

 

Jos Vanoverberghe werkt uitsluitend met hout, met als voorkeur eik, linde,
 oregon en den.
 
Als beeldhouwer wil hij alle mogelijkheden van hout als materiaal benutten.
 


 

Jos Vanoverberghe exposeert reeds meer dan 20 jaar in het ‘kunstdorp Kwaremont’ Kluisbergen waar hij dan ook zijn thuishaven heeft van gemaakt. Grote eiken beelden voor buiten, sierlijke vormen en ook beelden op aanvraag zijn, zijn handelsmerk geworden.

Hij neemt ook geregeld deel aan grote tentoonstellingen in binnen en buitenland.

 

 
Lid van:
 Vlaamse Houtsnijdersgilde


 

Français

Jos Vanoverberghe, sculpteur, est né à Avelgem dans le sud de la province
de la Flandre Occidentale, le deux decembre 1957. Fils d’un menuisier,
il attrappait de son enfance le virus de la sculpture. A l’age de douze ans il
commençait à faire des têtes en bois dans l’atelier de son père, ou il obtenait
déjà un beau résultat. Comme il avait un grand interêt pour travailler le bois,
il suivait des cours de menuisier à l’école technique de Courtrai, et il pratique
encore toujours ce metier. A l’age de seize ans Michel Leenknecht, artiste
verrier nommé et directeur de l’academie de Oudenaarde, lui suggèra d’y suivre
des cours, ce que Vanoverberghe faisait. Après une interruption de quelque
à l’age de trente cinq ans, avec une exposition dans la « Priesterage » à Zwevegem.
Chez Jos Vanoverberghe la figure humaine a la préférance absolue.
 
Comme sculpteur Jos tente d’approcher la figure humaine dans toute ses façettes
et sentiments, comme l’amour, le chagrin, la vie et la mort.
A chaque fois, il tente de donner la dimension la plus profonde, y compris la religiosité.
Le style de son œuvre n’est pas à cataloguer dans une direction d’art preçise.
Il a pleine conscience, Qu’il se laisse influencer, par l’art moderne et classique et par
son temperament.
 
Jos Vanoverberghe travaille uniquement le bois, avec une préférence pour le chêne,
le tilleul, l’oregon et le pin. Comme sculpteur, il veut utiliser toutes les possibillités
qu’offre le bois comme matière.

 

 

English

 

Sculptor Jos Vanoverberghe was born at Avelgem, in the south of
the province of West-Flanders, on the second of december 1957.
As son of a carpenter, he started at the age of 12 to sculpt images in
his fathers workshop. At the technical school of Kortrijk, he followed an
education for woodworking. This job he still practice.
At the age of 16, Michiel Leenknecht, a famous glass artist and director
of the academie of Oudenaarde, advised him to follow a course in that school,
and so he did.At the age of 35 he started his artistique carreer, with his first exposition
at Zwevegem in the “Priesterage”.
 
Jos Vanoverberghe has a preference  for the human figure. As a sculptor he tries
to approach feelings as love, sadness, live and death. You even can find a spiritual
dimension and also riliousness in his pictures.
His works are difficult to place into a particular style. He is aware that he has been
influenced by modern and classical art.
Jos Vanoverberghe works exclusively with wood, with a prefernce for oak, lime,
oregon and pine. As a sculptor he likes to show what the possibillities of wood are.